Noodnummer 101

Regiopost Staden

Openingsuren

De openingsuren en de momenten waarop je een afspraak kan boeken zijn terug te vinden via onderstaande knop:

 
2807_259-250-c

  

De gemeente Staden behoort, samen met de negen andere gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Ieper, tot de politiezone Arro Ieper (5462), waarvan het hoofdcommissariaat gevestigd is in Ter Waarde 54 te 8900 Ieper (Tel. 057 230 500).

Wij beschikken over een coördinator, drie wijkagenten, een steunteam en een administratief medewerker. Daarenboven kunnen wij beroep doen op de deskundige ondersteuning van centrale diensten als de technische verkeerseenheid, de dienst slachtofferhulp ... Deze diensten zijn gevestigd op het hoofdcommissariaat.

  

Wijkwerking

Dagelijks zijn de wijkagenten in de deelgemeente aanwezig. Zo voelen ze de sfeer in de buurt goed aan en ze vangen signalen van onrust en onveiligheid goed op. De wijkagenten werken preventief. Ze staan in voor orde, rust en veiligheid in de wijk. De wijkagenten zijn vaak aanwezig in het straatbeeld en bijgevolg zijn ze goed bereikbaar. Aarzel niet om uw wijkagent aan te spreken.

 

Buurtinformatienetwerk

Wilt u zich actief inzetten voor een veilige buurt? Dan kan u meewerken aan het Buurt Informatie Netwerk van uw gemeente, kortweg BIN genoemd. De werking is simpel via onze app. De politie ontvangt melding van verdacht gedrag of misdaad. Zij lichten onmiddellijk en tegelijkertijd alle aangesloten mensen in via een (push-)bericht, sms of e-mail.

Klik hier voor meer info over onze app

U wordt gevraagd om uit te kijken naar verdachten en extra op uw hoede te zijn. U kan zelf ook verdachte handelingen melden aan de lokale politie Arro Ieper – Tel.: 057 230 500.

  

Wilt u de site van de gemeente bekijken, klik dan op www.staden.be.

 
    
Voor dringende tussenkomsten kan u terecht op tel. nr. 101. Buiten de diensturen kan u terecht op:
 
Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 500