Noodnummer 101

Directie Operaties

 

 

Aan het hoofd van de Directie Operaties staat hoofdcommissaris Bruno Debackere.

Deze directie omvat alle operationele diensten van PZ Arro Ieper.   

 

 

Er zijn 3 grote afdelingen binnen de directie Operaties.

 

Veiligheid

 

De diensten interventiepermanentie en verkeer vormen samen de afdeling Veiligheid.

 Meer info over de werking van deze afdeling kan je lezen door hier te klikken.

 
  
  

Regio

 

Onder Regio vallen de regiocommissariaten en regioposten met hun commissarissen, middenkaders, wijkinspecteurs, steunteam en de onthaalmedewerkers. Er zijn 3 regio's:

Regio Centrum met Ieper en haar deelgemeenten

E-mail: PZ.ArroIeper.RegioCentrum@police.belgium.eu

Regio Oost met Wervik, Langemark-Poelkapelle, Moorslede, Staden en Zonnebeke.

E-mail: PZ.ArroIeper.RegioOost@police.belgium.eu

Regio West met Poperinge, Heuvelland, Mesen en Vleteren. 

E-mail: PZ.ArroIeper.RegioWest@police.belgium.eu

Meer info over de werking van deze afdeling kan je lezen door hier te klikken.

 

 

Onderzoek

De afdeling onderzoek omvat de diensten Lokale Recherche en het Zorgteam.

Meer info over de werking van deze afdeling kan je lezen door hier te klikken.

 

 

 

 

Er zijn 3 ondersteunende diensten opgenomen in deze directie:

 

Operationele Coördinatie

De dienst Operationele Coördinatie staat in voor de coördinatie van manifestaties die zone-overschrijdend zijn, en waarbij samengewerkt wordt met andere politiezones of federale diensten. De organisatie van de Full Integrated Police Actions die uitvoering geven aan het item "vermogensdelicten" in het nationaal veiligheidsplan behoort tot het takenpakket. Het beheer van de hycapcapaciteit, alsook het mobiliseren van dit personeel voor punctuele opdrachten verloopt via de cel operaties.

Een nauwe samenwerking met de diensten van de directeur-cöordinator van de federale politie is hiervoor noodzakelijk.

Het onderhouden van de contacten en het opzetten van gemeenschappelijke acties met de Franse politiediensten behoort tot zijn taak.

Deze dienst is ook dossierbeheerder voor de dossiers Rally, wielerwedstrijden en grote evenementen binnen de politiezone. 

 

Operationele Informatie

Deze dienst bevat het Lokaal Informatiekruispunt (LIK) en het Gerechtelijk Bureel.

   

Gespecialiseerde Handhaving

Deze dienst staat in voor handhaving inzake onder andere wapens en milieu. 

E-mail: PZ.Arroieper.GespecialiseerdeHandhaving@police.belgium.eu