Noodnummer 101

Waarden van PZ Arro Ieper

 

 

Verantwoordelijkheid

Als mensen met verantwoordelijkheid zijn we ons bewust van onze taken en plichten. We beantwoorden consequent aan wat van ons verwacht wordt. De bereidheid om iets op eigen initiatief te doen en de competentie om zelf onze taken uit te voeren zonder te rekenen op de hulp van anderen rekenen we tot onze sterktes.

 

Respect

We kunnen maar respectvol zijn als we aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd inzien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt. Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de tweede en de derde grote pijler van respectvol zijn. Respectvolle mensen laten anderen ook in hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig. 

 

Integriteit

Eerlijkheid, oprechtheid, respect voor anderen, betrouwbaarheid en correctheid. Deze waarden zitten allemaal vervat in wat wij integriteit noemen. Deze waarden vertalen zich ook naar de praktijk omdat we integriteit definiëren als handelen naar de waarden die men hanteert.

 

Engagement 

We zetten ons vol overtuiging in en dat is meteen het overtuigende bewijs van ons engagement. Als we voor iets gaan, dan gaan we er écht voor en geven we het beste van onszelf. Het mag ietsje meer zijn, en we doen dan ook soms meer dan strikt van ons verwacht wordt. Met ons enthousiasme proberen we anderen aan te steken.

 

Samenwerking

Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is samenwerken voor ons. Daarbij geeft ieder van ons het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen. Samenwerken biedt het voordeel dat we er allemaal sterker door worden, waardoor we meer dingen kunnen.