Noodnummer 101

Regiopost Heuvelland

Openingsuren

De openingsuren en de momenten waarop je een afspraak kan boeken zijn terug te vinden via onderstaande knop: 

  2807_259-250-c

 

 

 

 

  

Regiopost Heuvelland staat in voor de veiligheid van de gemeente. Het houdt toezicht op het wegverkeer, spoort overtredingen op en ziet toe op de veiligheid bij grote manifestaties. Daarnaast staat de regiopost ten dienste van de inwoners via de wijkwerking, het onthaal en diensten als afwezigheidstoezicht, techno-preventief advies en het BIN-netwerk.

Heuvelland behoort sinds 1 januari 2002 tot de politiezone Arro Ieper. De andere gemeenten in de zone zijn: Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. De politiezone is daarmee in oppervlakte één van de grootste van het land.

Heuvelland maakt onderdeel uit van regio West, samen met Poperinge, Vleteren en Mesen. 
 

Dienstverlening

In het lokaal commissariaat kan u terecht voor klachten, aangiften of informatie. Bijvoorbeeld bij diefstal, verlies van uw identiteitskaart, gevonden en verloren voorwerpen, aanvragen voor vakantietoezicht, klachten rond bezoekrecht ... Een deel van deze zaken kan u ook online via het e-loket

Andere diensten worden centraal voor de hele zone ingericht in het hoofdcommissariaat te Ieper:

  • Interventie (24 uur op 24 permanentie om oproepen 101 af te handelen)
  • Lokale recherche
  • Milieuteam (alle milieudelicten, zoals bv. geluidshinder)
  • Preventiecoördinator (drugs- en geweldpreventie, fuifbeleid ...)
  • Verkeersdienst
  • Wapens (wapenvergunningen ...)
  • Zorgteam (slachtofferzorg ...)

 

Wijkwerking

Heuvelland heeft drie wijkinspecteurs die zo veel mogelijk aanwezig zijn in hun wijk. Ze staan in voor de orde, rust en veiligheid in de wijk. Andere taken zijn bv. adreswijzigingen vaststellen of inlichtingen inwinnen. U kan met al uw vragen of opmerkingen bij hen terecht. Aarzel dus niet om de wijkinspecteurs aan te spreken of te contacteren. Zo nodig verwijzen ze u door naar een andere dienst.

Wilt u de wijkinspecteur voor uw adres kennen, surf dan naar homepagina en druk op de knop "Wie is je wijkinspecteur". Kies dan uw gemeente en straat uit de lijst en de foto van uw wijkinspecteur met zijn gegevens verschijnt op het scherm.
 

Diefstalpreventie advies

Wenst u advies over de beveiliging van uw woning of bedrijf, neem dan contact op met het lokaal commissariaat. Een deskundige komt vervolgens bij u langs om een analyse te maken van de beveiliging van uw gebouw en zal tips en advies geven.

 

Buurtinformatienetwerk

Wilt u zich actief inzetten voor een veilige buurt? Dan kan u meewerken aan het Buurt Informatie Netwerk van uw gemeente, kortweg BIN genoemd. De werking is simpel via onze app. De politie ontvangt melding van verdacht gedrag of misdaad. Zij lichten onmiddellijk en tegelijkertijd alle aangesloten mensen in via een (push-)bericht, sms of e-mail.

Klik hier voor meer info over onze app

U wordt gevraagd om uit te kijken naar verdachten en extra op uw hoede te zijn. U kan zelf ook verdachte handelingen melden aan de lokale politie Arro Ieper – Tel.: 057 230 500.

   

Wilt u de site van de gemeente bekijken, klik dan op www.heuvelland.be.

 

Voor dringende tussenkomsten kan u terecht op tel. nr. 101. Buiten de diensturen kan u terecht op: 

 
Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 500