Noodnummer 101

Dienst ICP

 

Binnen de dienst ICP zit informatiebeheer, communicatie en preventiewerking. 

 

Contactgegevens:

Dienst ICP
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 520
E-mail: PZ.ArroIeper@police.belgium.eu 
 

Informatiebeheer

De dienst informatiebeheer is verantwoordelijk voor de algemene administratieve informatieverspreiding en biedt ondersteuning bij de voorbereiding, opvolging en notulering van interne vergaderingen.

De dienst staat in voor de administratieve verwerking van de in- en uitgaande correspondentie in het algemeen en van bestuurlijke stukken in het bijzonder. Daarnaast verzekert de dienst administratieve ondersteuning in het kader van het communicatie- en informatiebeleid en beheert zij de korpsbibliotheek. 

 

Communicatieconsulent

De communicatieconsulent heeft de volgende zaken binnen zijn takenpakket:

 • Dagelijks opvolgen van externe en interne informatiebronnen
 • Redigeren en verspreiden van persberichten en –mappen
 • Artikels schrijven voor extern gebruik
 • Organiseren en deelnemen aan evenementen, tentoonstellingen en beurzen
 • Organiseren van bezoeken, persoonlijk onthaal van bezoekers
 • Kan in opdracht van de korpschef aangesteld worden als woordvoerder van de lokale politie en contactpersoon voor de pers voor operationele aangelegenheden
 • Eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de website
 • Beheer van de accounts van PZ Arro Ieper op Facebook en Twitter

Met vragen of bemerkingen in verband met de website of de sociale media kan u terecht bij de communicatieconsulent via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:

Communicatieconsulent Glenn Verdru
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 516
E-mail: glenn.verdru@police.belgium.eu 
 
 
  

Preventie

De preventiedienst ontwikkelt projecten en acties om te voorkomen dat de inwoners van de politiezone het slachtoffer worden van criminaliteit of overlast.

Omdat informeren en sensibiliseren hierbij een prioriteit is, worden de preventieactiviteiten steeds in samenwerking met andere diensten, zowel intern als extern, georganiseerd.

De preventiedienst coördineert en ondersteunt.

De preventiedienst werkt rond volgende thema's:

 • Drugpreventie
 • Geweldpreventie
 • Fuifbeleid
 • Diefstalpreventie
 • Fietsregistratie

Wilt u deelnemen aan een project? Heeft u een idee voor een project? Laat het weten!

Contactgegevens:


Preventiecoördinator Evelyne Vanhove
Diensthoofd ICP
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 517
E-mail: Evelyne.vanhove@police.belgium.eu
 
Meer informatie over de werking van de dienst Preventie kan u vinden via deze link.