Noodnummer 101

Opmerkingen over de website?

Een website is een belangrijke drager van informatie, niet enkel volgens de noden van de organisatie maar ook voor de behoeftes van de gebruiker.

Heeft u vragen over de website? Heeft u voorstellen voor informatie die nog niet op de website te vinden is?

Uw opmerkingen of vragen in verband met de website kan u sturen naar glenn.verdru@police.belgium.eu .