Noodnummer 101

Ken jij de veiligheidsberoepen?

 

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Om een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie werd de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld.  De ultieme boodschap van de campagne is : " wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer." Daarom is de rode draad van de campagne het verbindend werken. Uit gesprekken met het  middenveld is gebleken dat de burger niet steeds bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Daarom hebben we ervoor gekozen om als eerste stap de verschillende veiligheidsberoepen toe te lichten. Wie is wie? Wat doet een politieagent, gemeenschapswacht of private bewakingsagent nu eigenlijk? Voor wat kan ik bij hem/haar terecht? Waar moet ik een klacht indienen als ik onheus behandeld ben?

Meer info via deze website.