Noodnummer 101

Rik SIX Terug naar overzicht

Wervik_Wervik Noord_SIX Rik

Wijkinspecteur Wervik Noord

  • Sint-Pol 5
  • 8940 Wervik
  • T: 056 234 620

Meer info

Rik Six is wijkinspecteur voor Wervik Noord. Zijn regiocommissariaat ligt in Wervik.

U kan hem mailen via PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu.

  

Ligging van de wijk

Zoals de naam het zegt, is de wijk voor het grootste gedeelte gelegen ten noorden van Wervik. De wijk omarmt als het ware de wijken Wervik Zuid en Wervik Centrum, of de industriezone en centrum Wervik.

Ten noorden wordt de wijk begrensd door Kruiseke en Geluwe. Ten oosten grenst de wijk aan Menen. Meer naar het zuiden vormt de Leie de grens met Frankrijk. Ten westen grenst de wijk ten slotte aan de gemeente Komen.

Door de wijk lopen drie verkeersaders, namelijk de 303 (Kruisekestraat), de 311 (Geluwesesteenweg) en de N58 (Pecq–Armentiers).

  

Beschrijving van de wijk

Wervik Noord omvat enerzijds een landelijk gedeelte en industriegedeelte, anderzijds is er in de wijk een woonkern.

De meest gekende woonkern betreft de wijk "'t Park ". Dit betreft een sociale woonwijk met hoofdzakelijk huurwoningen en appartementen. De wijk werd in 2009 verfilmd in de film "Grensland", een film handelend over donkere kant van de armoede en hoe mensen met veel wilskracht er weer bovenop komen. In deze wijk is er een relatief grote concentratie vreemdelingen woonachtig waardoor men gerust kan spreken van een multiculturele samenleving. Nabij de wijk 't Park is het sportcentrum "de Pionier" gelegen. Dit sportcentrum wordt uitgebreid met het nieuwe voetbalstadion en atletiekpiste zodat nagenoeg alle sportverenigingen hun gading kunnen vinden op de site.

Een andere woonkern betreft de wijk "Molenmeersen". In deze wijk zijn vooral mensen van middelbare leeftijd woonachtig. Tussen de wijk "'t Park" en "de Molenmeersen" is er een concentratie "bejaarden" woningen.

In de wijk is er door de aanwezigheid van enkele grote bedrijven, werkgelegenheid voor plaatselijke bevolking.

De grootste verzuchtingen in de wijk zijn burenruzies, hangjongeren en werkloosheid.