Noodnummer 101

Maandelijks 7000 bezoekers

Sinds 14 maart 2012 is de nieuwe website van lokale politie Arro Ieper op het internet terug te vinden. In het eerste jaar hadden we 22.000 unieke bezoekers, samen waren deze goed voor 30.000 sessies.

In het tweede jaar merken we een sterke stijging tot net geen 38.000 unieke bezoekers, goed voor 48.000 sessies. Deze stijging is mede dankzij onze sociale media kanalen. Meer informatie over PZ Arro Ieper op Facebook en Twitter kan u vinden op deze pagina.

In ons derde jaar hadden wij 66.000 unieke bezoekers, goed voor 86.000 sessies. Door de vele evenementen in 2014 hadden we op verschillende dagen meer dan 1000 unieke bezoekers. Het aantal bezoekers is sinds de start van onze website dus verdrievoudigd.

De resultaten voor 2015-2016 waren gelijkaardig, met net geen 67.000 bezoekers en 82.000 sessies.  Een opsporingsbericht in verband met aanhangwagens kon rekenen op 8000 weergaven en heel wat belangstelling in de pers.

In 2016-2017 waren er 83.000 bezoekers, goed voor 100.000 sessies. Opnieuw een forse stijging, mede door de aanpassing van het snelheidsregime op gewestwegen. Ook op vlak van preventie (onder andere tegen inbraak en op vlak van cybercrime) was er veel interesse.

Deze tendens konden we in 2017-2018 vasthouden, met 85.000 bezoekers, samen goed voor 107.000 sessies.

In 2018-2019 zien we voor het eerst een daling, waarschijnlijk omdat onze facebookpagina meer naar de voorgrond komt als voornaamste informatiedrager. 

jaar Aantal bezoekers aantal sessies
2012-2013 22.000 33.000
2013-2014 38.000 48.000
2014-2015 66.000 86.000
2015-2016 67.000 82.000
2016-2017 83.000 100.000
2017-2018 85.000 107.000
2018-2019 75.000 96.000