Noodnummer 101

Veilig Online

 

Het internet biedt talloze opties op vlak van kopen, verkopen of contacten leggen. Helaas zijn er ook veel risico’s verbonden aan deze digitale vorm van communicatie. Politiezone Arro Ieper wil inzetten op informatie en bewustmaking, met specifieke focus op wat de burger zelf kan doen om zich te beschermen tegen oplichting via internet. De preventiedienst werkte daarom een aanbod uit met enkele specifieke doelgroepen:

 

Meer informatie:

Preventiecoördinator
Evelyne.vanhove@police.belgium.eu
057 230 517

 

Terug

   

 

Basisscholen

ZESDE LEERJAAR (nieuw 2023) - In samenwerking met de Vives Kortrijk, stad Kortrijk, Ieper, Brugge, Blankenberge werkte politiezone Arro Ieper een escape box uit waarin de leerlingen van het 6e leerjaar een denkbeeldige weg afleggen doorheen de cyberwereld. Ze worden hierbij geconfronteerd met verschillende thematische vraagstukken rond veilig internetten en nemen het tegen elkaar op in een tijdsrace in de zoektocht naar de verdwenen Renée.  

DERDE LEERJAAR (sinds 2016) - Aan de hand van een aantal speelse tips en tricks willen we de leerlingen een zekere ‘basisalertheid’ op het internet bijbrengen. Het is dus zeker niet de bedoeling om hen van het internet weg te houden. Nadien kunnen ze onderstaande flyer inkleuren, het brilletje uitknippen en opzetten om naar huis te gaan. Met de boodschap “Hé, mama, papa, kijken jullie mee als ik online ga?” worden de ouders ook bereikt en bewust gemaakt van …

Aangezien we voor dit luik van de campagne met een erg jeugdige doelgroep te maken hebben krijgen we hiervoor de inhoudelijke steun van Child Focus.

Bijkomende tips worden digitaal bezorgd aan de school, zodat deze via de eigen kanalen van de school aan de ouders verspreid kunnen worden.

veilig online 4

 

veilig online 5

  • Groot-Ieper:

Preventieambtenaar Nele Vallaeys van Stad Ieper verzorgt zowel de begeleiding van de escape box als het lesje voor het 3e leerjaar. Contacteer Nele voor meer informatie.

  • De overige steden en gemeenten van de politiezone

Het spel en het lesje worden verzorgd door preventiecoördinator Evelyne Vanhove van de politiezone Arro Ieper. Elke directie krijgt aan het begin van het schooljaar het aanbod om op één van beide opties in te gaan.

Geen aanbod ontvangen? Contacteer Evelyne (zie contactgegevens bovenaan deze pagina) voor meer informatie.

  

  

Terug

Ouders

Kinderen en jongeren zijn al erg vroeg vertrouwd met internet en sociale media, maar vaak zijn ze zich niet echt bewust van de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Enkele voorbeelden van mogelijke risico’s:

  • Cyberpesten: online pesten
  • Grooming: het benaderen en manipuleren van een kind door een volwassene met het oog op seksueel contact
  • Sexting: het versturen van pikante foto's of naaktfoto's van zichzelf via sms, mail, webcam ... Dit maakt deel uit van het experimenteren van jongeren op seksueel vlak en is op zich niet problematisch, maar er zijn wel enkele risico's aan verbonden
  • Phishing: het ‘hengelen’ naar je persoonlijke gegevens of bankkaartgegevens
  • Sextortion: een onbekend persoon probeert contact met je leggen en al snel wordt het gesprek ‘pikanter’ waarna naakfoto’s gevraagd worden. Eenmaal de oplichter deze foto’s ontvangt, dreigt hij ermee om deze openbaar te maken aan alle online vrienden als het slachtoffer niet met geld over de brug komt
  • ‘Moneymuling’ of geldezels: via sociale media krijgt de jongere de vraag of hij niet snel wat geld wil bijverdienen. Hij/zij moet enkel zijn bankkaart en bankrekening ter beschikking stellen. Criminelen die geld verkrijgen via phishing gebruiken de bankrekening van het slachtoffer (of de geldezel) dan om het frauduleus geld door te sluizen. Hier krijgt het slachtoffer dan een ‘royale vergoeding’. Dit kan heel anders uitdraaien: je bent als geldezel namelijk ook strafbaar, je bezorgt heel wat onschuldige mensen veel leed en je eigen rekening kan ook door hen geplunderd worden.
  • Gevaarlijke ‘challenges’ of uitdagingen: de groepsdruk op sociale media is groot en de drang naar veel likes is groot, zeker voor jongeren en kinderen. Zo kunnen ze aangespoord worden om deel te nemen aan gevaarlijke online ‘challenges’ om erbij te horen. Een voorbeeld van zo’n challenge is de ‘bright eye challenge’ waarbij kinderen en jongeren een zakje bleekwater op hun ogen leggen om de kleur ervan te doen veranderen. De aanleiding voor deze ‘challenge’ was een vervalste video op Tik Tok.

Op vraag kan de preventiedienst ook een infoavond voor ouders uitwerken.

Indien je als ouder vragen en/of opmerkingen hebt over het internetgedrag van je kinderen, aarzel niet om contact op te nemen met de preventiedienst van Politiezone Arro Ieper (057 / 230 517 of pz.arroieper.preventie@police.belgium.eu) of met Child Focus op het telefoonnummer 116 000 (gratis, 24/24u, 7/7d).

 

Senioren- personen met weinig achtergrondkennis van het internet

 

Senioren en kwetsbare doelgroepen worden steeds vaker het slachtoffer van sluwe online oplichters. Voor hen is het soms nog moeilijker om echte berichten te onderscheiden van valse phishing-berichten en om echt nieuws van het ‘fake news’ te onderscheiden.

Voor deze doelgroep werd een interactieve infosessie op maat gemaakt. Veel technische voorkennis is niet nodig!

De nadruk ligt op deze fenomenen: sociale media, online veiligheid, phishing, vriendschapsfraude, microsoft scam, fake news, veilig (ver)kopen en sextortion.

 

Per jaar zijn er 10 sessies beschikbaar. Elke vereniging binnen de zone kan een aanvraag doen bij de preventiedienst.

 

Terug

  

Niet gevonden wat je zocht?

Op de site ‘Cyberpreventie’ kan je overzicht terugvinden van lespakketten, infosessies per doelgroep en per thema.

 

Nuttige sites

 

http://www.safeonweb.be/ - brede bevolking

https://www.fraudehelpdesk.nl/ - brede bevolking

https://www.cybersimpel.be/nl - brede bevolking

https://www.fsma.be/nl - Zwarte lijst met beleggings- of kredietmaatschappijen

https://temooiomwaartezijn.be/ - campagne tegen online fraude

www.clicksafe.be – online portaal Child Focus (jongeren – ouders – professionelen)

https://www.veiligonline.be/ - aanbod Child Focus in samenwerking met de gezinsbond

www.medianest.be – ouders

https://www.mediawijs.be/nl - scholen (beleid - lespakketten)

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ - meldpunt FOD Economie

 

 

Terug