Noodnummer 101

Acties

De verkeerspolitie voert geregeld acties uit met een bepaald doel. Dit doel kan gelinked worden aan een campagne die vaak op gewestelijk of op federaal niveau wordt uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld de BOB-campagnes die zich toespitsen op alcohol in het verkeer tijdens de eindejaarsperiode.

Daarnaast zijn er ook controles die niet binnen een campagne worden uitgevoerd. Het kan hier gaan om:

  • Alcoholcontroles
  • Controle op gordeldracht
  • Snelheidscontroles

Foto's