Noodnummer 101

Campagne Verplicht Verlicht

  

Door de coronacrisis en de problemen met busvervoer komen er meer jongeren per fiets naar school. Met de donkere dagen in aantocht willen we aandacht vestigen op de verkeersveiligheid van de schoolgaande fietser.

De West-Vlaamse politiediensten en gemeentebesturen zetten reeds jaar en dag, samen met de scholen in op de verkeersveiligheid van deze doelgroep. Vorig schooljaar bleek dat 40 % van de fietsen van de schoolgaande jeugd weliswaar niet in orde was. Sensibilisering en controle blijven noodzakelijk en belangrijk.  

 
De sensibiliseringcampagne liep van 1 september tot 14 oktober en omvatte de technische controle van de fietsen in de scholen. Cruciaal zijn goedwerkende remmen, reflectoren en vooral fietsverlichting. Aan de West-Vlaamse politiezones werden 60.000 fietscontrolekaarten uitgedeeld om deze controles in de scholen uit te voeren.

Educatieve fietstochten, verkeersspelen en -quizzen, fietsexamens en communicatie over deze campagne zijn een goede ondersteuning in dit bewustmakingsproces. Fluorescerende hesjes of kledij en een fietshelm zijn goed ingeburgerd in de lagere scholen. De jeugd in het secundair onderwijs vindt dit spijtig genoeg niet meer cool. Dit verdient ook de nodige aandacht.

Vanaf 15 oktober tot minstens 28 januari is er gerichte politionele controle op fietsverlichting van schoolgaande kinderen.

Dit jaar zette de provincie West-Vlaanderen ook de schouders onder het initiatief, dit onder de vorm van de campagne “Verplicht Verlicht”. De politiezone RIHO ontwikkelde deze campagne. Die wordt dit schooljaar uitgerold in gans West-Vlaanderen. Er zijn affiches beschikbaar en een filmpje.  

 

 

   

verplicht verlicht

 

Veilig fietsen, zowel met een correct afgestelde fiets als met de nodige opvallende kledij, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders zien erop toe dat hun in kind in veilige omstandigheden naar school vertrekt. Ook de meerderjarige fietser is hier voor zich zelf verantwoordelijk. Met de aanvullende preventie en repressieve controles streven we zo naar een veilige fietsomgeving!

Voor vragen hieromtrent kan je altijd terecht bij je lokale politiepost of bij de preventiedienst via Evelyne.vanhove@police.belgium.eu