Noodnummer 101

Verplichte inschrijving van je bromfiets

 

 

Sedert 11 december 2015 is het verplicht om je bromfiets in te schrijven bij de DIV als je deze in het verkeer wil brengen.
Je moet hem ook uitrusten met de nummerplaat die bij deze inschrijving wordt toegekend.

Er werd echter een regularisatieperiode (overgangsperiode) voorzien van 2 jaar, deze vervalt dus op 10 december 2017.

Concreet betekent dit dat je bromfiets MOET ingeschreven zijn en tevens de kentekenplaat te dragen die bij inschrijving aan de bromfiets wordt toegekend.

Hoe ga je best te werk?

 1. Kijk na of je het gelijkvormigheidsattest hebt.
  Heb je dat niet? Dan zijn er 2 opties:
  • ga naar de politie voor een attest van verlies
  • ga naar de invoerder/constructeur voor een duplicaat
 2. Ga naar een Bpost-kantoor met het gelijkvormigheidsattest, attest van verlies of duplicaat.
  je krijgt een formulier ‘Aanvraag om inschrijving’.
 3. Ga met dit formulier naar je verzekeringsagent.
  Hij zal de werkelijke inschrijving online invoeren bij DIV.
  Enkele dagen later ontvang je de nummerplaat en inschrijvingscertificaat via Bpost. Het certificaat bestaat uit 2 delen: één die bij het voertuig blijften één dat u thuis moet bewaren (steeds apart van elkaar).

Verminderen

Let op!

​Bovenstaande procedure is de standaardprocedure. Hebt u een bromfiets of lichte vierwieler zonder documenten of goedkeuring, met een oldtimerplaat of die dateert van vóór 1975?
Dan moet u mogelijk een aparte procedure volgen. Lees op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobilitieit welke procedure voor u van toepassing is.
Deze kun je bereiken via deze link.

Hoeveel kost u dit?

​De totale kostprijs bedraagt 42 euro. Dit is de som van de normale kostprijs voor de inschrijving van 30 euro en de beheerkosten voor de pre-inschrijving door Bpost van 12 euro.
Dit bedrag dient u rechtstreeks aan de postbode te betalen.

De periode voor inschrijvingen werd met een jaar verlengt, doch raden wij iedereen aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.