Noodnummer 101

Fiets veilig!

 

Fietsen houdt in dat je de weg deelt met andere weggebruikers. Daarom is het ook noodzakelijk je rechten en plichten als fietser te kennen. We geven hier kort antwoord op enkele van de meest voorkomende vragen.

 

Waar rijden als er geen fietsvoorzieningen zijn?

Als er geen fietspad is, moet je rechtsop de rijbaan rijden (art.9.1.1). Je mag ook de parkeerzones en de gelijkgrondse bermen gebruiken die rechts in je rijrichting liggen (art.9.1.2.4°). In dit geval:

  • Moet je de andere weggebruikers voorrang geven.
  • Heb je geen voorrang als je terug op de rijbaan komt (want je voert een maneuver uit).

Buiten de bebouwde kom mag je ook op trottoirs en verhoogde bermen rechts van je rijden (onder dezelfde voorwaarden)

 

Mag men met twee naast elkaar fietsen?

Fietsers mogen op een fietspad altijd met twee naast elkaar rijden, behalve als een andere tweewieler hen wil inhalen, of als het tweerichtingsfietspad te smal is om te kruisen.

Ook op de rijbaan mag je met twee naast elkaar fietsen. Je moet wel achter elkaar gaan rijden als de weg te smal is om met een tegenligger te kunnen kruisen.

Buiten de bebouwde kom ben je bovendien verplicht om achter elkaar te gaan rijden als er achteropkomend verkeer is.

 

Fietser of voetganger –wie heeft voorrang?

Zoals elke andere bestuurder, moeten fietsers dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, vooral als het gaat om kinderen, bejaarden of personen met een handicap (Art.7.1.).

 

Op oversteekplaatsen voor voetgangers waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegde persoon of door verkeerslichten, moeten fietsers voorrang verlenen aan de voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of op het punt staan zich erop te begeven (Art.40.4.2.). 

Fietsers voeren een maneuver uit als ze een gedeelte van de openbare weg oversteken die niet voor hen is voorbehouden, zoals een trottoir dat de rijbaan oversteekt. Een fietser moet er dus voorrang verlenen aan de voetgangers (Art.12.4.). 

Een fietser die van richting wil veranderen, moet voorrang verlenen aan voetgangers die de rijbaan oversteken die hij gaat oprijden (Art.19.5.).

Fietsers hebben voorrang op voetgangers als deze voetgangers bij gebrek aan trottoir of begaanbare berm het fietspad nemen. De voetgangers moeten dan voorrang verlenen aan de fietsers (Art.42.2.2.1°).

Onder bepaalde omstandigheden moeten fietsers een deel van de openbare weg delen met de voetgangers. In dit geval mogen fietsers de voetgangers die gebruik maken van dit gedeelte van de openbare weg niet in gevaar brengen. 

 

 Bekijk ook zeker deze site: https://www.veiligverkeer.be/themas/fiets/