Noodnummer 101

Veilig naar school met de fiets

 

Voor veel leerlingen is de fiets nog altijd het transportmiddel bij uitstek. Wij raden aan om deze tijdens elke vakantie eens na te kijken en te laten herstellen indien nodig. Het overzicht van de uitrusting van een veilige fiets kan hierbij een hulp zijn. Kijk zeker ook de lichten na zodat deze geen probleem vormen. U kan gebruik maken van deze fietscontrolekaarten  om zeker te zijn dat alles in orde is.

Sommige kinderen trekken naar een nieuwe school. Maar kennen ze de (veiligste) weg wel? Of is het voor anderen nodig om het traject na twee maanden vakantie nog eens op te frissen? Maak van deze gelegenheid gebruik voor een leuke en vooral veilige fietstocht met het hele gezin.

Kinderen begeleiden tot de leeftijd van 8 jaar

Er wordt aanbevolen om kinderen onder de 8 jaar niet alleen op straat te laten gaan. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De behoefte om te spelen, te lopen, een vriendje te plagen ... overheerst bij kinderen, ongeacht of ze zich nu op straat bevinden of op de speelplaats.
  • Jonge kinderen besteden slechts aan één ding tegelijk aandacht. Ze zullen bijvoorbeeld de straat oversteken om een bal te gaan halen, zonder rekening te houden met het verkeer.
  • Wat zich vlak voor hen afspeelt krijgt alle aandacht, maar zij merken nauwelijks op wat er daarnaast gebeurt.
  • Kinderen maken geen onderscheid tussen zien en gezien worden. Wanneer zij een auto zien aankomen, denken ze dat de bestuurder van die auto hen ook heeft gezien.
  • Kinderen van 7 à 8 jaar zijn nog niet in staat om afstanden en bewegingen van voertuigen even goed in te schatten als volwassenen.
  • Vóór de leeftijd van 8 jaar is het voor kinderen moeilijker om geluiden te identificeren en te lokaliseren. Zij zullen dus niet noodzakelijk in de juiste richting kijken als ze het geluid van een auto of een bromfiets horen. Bovendien zullen ze niet onmiddellijk het verband leggen tussen het geluid van een voertuig en het feit dat dit in beweging is.

Bron: Secunews