Noodnummer 101

Tip: Verzekeren tegen diefstal

Spijts alle voorzorgsmaatregelen is woninginbraak nooit volledig uit te sluiten. Inbrekers gaan veelal zeer driest te werk. Ramen worden ingeslagen om zich toegang te verschaffen. Naast de emotionele schade breng de inbraak veelal nog een aanzienlijke financiële schade met zich mee.

In veel polissen wordt de schade ten gevolge van de inbraak gedekt met de polis brand. Aanvullend kan u zich ook bijkomende verzekeren voor de geleden schade ten gevolge van de inbraak ( diefstal goederen). Dit wordt opgenomen in de brandverzekering. Kijk hiervoor zeker eens uw verzekeringspolis na.