Noodnummer 101

Computerfraude: Phishing - vissen naar uw vertrouwelijke info

  

 

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Cyber Security Coalition lanceerde in oktober 2019 een nieuwe sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid. Steeds vaker klikken mensen zonder al te veel nadenken op om het even welke link die hen via  e-mail wordt toegestuurd. Niet verwonderlijk de nieuwe slogan als volgt luidt: “Relax! En denk twee keer na voor je op een link klikt!’

 

De strijd wordt aangegaan tegen een specifiek fenomeen, namelijk phishing. Phishing is een vorm van oplichting waarbij criminelen geld aftroggelen van nietsvermoedende mensen aan de hand van frauduleuze mails en websites die bijvoorbeeld lijken alsof ze van een bankinstelling afkomstig zijn. In 2018 werden 9747 gevallen van phishing vastgesteld. Dit is maar liefst drie keer meer dan het jaar ervoor!

 

Herken valse berichten

Cybercriminaliteit bestrijden begint met bewustmaking en preventie. Als je een van de volgende situaties herkent, zou er een alarmbelletje moeten rinkelen:

 

  • Is het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk niet waar.
  • Het bericht bevat een ongewone link, bv. (http://denaamvanjebank-be.site), terwijl dit www.denaamvanjebank.be zou moeten zijn of het domein van het e-mailadres (@xyz542.be) is vreemd.
  • De communicatie is onverwacht: bv. het gaat over een levering, maar je hebt niets besteld, of je wordt aangeschreven door een bank waar je geen klant bent.
  • Je wordt gevraagd om iets te downloaden of om vertrouwelijke gegevens in te vullen.
  • Het taalgebruik is onpersoonlijk, bevat fouten of is opdringerig.

In onze zone is er bijvoorbeeld al melding van een mail zogezegd uit naam van KBC dat u oproept om uw oude bankkaart in te ruilen voor een nieuwe. Deze bank werkt niet op een dergelijke manier.

Komt één van deze zaken u bekend voor? Weg ermee, verwijderen dat bericht. Eerst stuurt u het verdachte bericht wel best door naar verdacht@safeonweb.be . Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zal de links en bijlagen automatisch scannen. Deze sensibiliseringscampagne is een initiatief van het Centre for Cyber Security Belgium en de Cyber Security Coalition en past in het kader van de Europese Cyber Security Maand. Voor de Federale Politie zijn cybersecurity en cybercrime aandachtspunten die zijn opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan.

 

Meer info op:

https://campagne.safeonweb.be/nl/phishing

https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/aantal-gevallen-van-phishing-blijft-maar-stijgen

 

 

Laatst bijgewerkt op 03/07/2020