Noodnummer 101

European Disability Card

 

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. De kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Deze kunnen alle vormen aannemen.

Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Hoe en waar gebruikt u de kaart?

 • U kunt de European Disability Card gebruiken voor cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark).
 • Raadpleeg de website, reclame, flyers ... van de plaats die u bezoekt of neem contact op met de organisator. Hij zal u informeren over de voordelen voor kaarthouders.
 • De kaart kan in België gebruikt worden en in de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.
 • De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U moet de kaart altijd bij zich hebben om de voordelen te krijgen.

Politie?

Deze European Disability Card kan ook nuttig zijn bij politietussenkomsten. Zo kan deze kaart onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zo’n kaart betrokken zijn. Het zou best kunnen dat deze kaart een ander licht werpt op de politietussenkomst. Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen.

Enkele voorbeelden van voordelen

De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Er is hen voorgesteld de volgende voordelen te verlenen:

 • gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of zijn begeleider (of zijn tolk) ;
 • een gratis audio- of videogids;
 • brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften (bijvoorbeeld in brailleschrift of eenvoudige taal);
 • aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal);
 • korting op rondleidingen;
 • toegankelijke en voorbehouden plaatsen;
 • een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties;
 • enz.

Wie zijn de eerste partners van de European Disability Card?

Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han of de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit nog uitgebreid.

 

Aanvragen?

https://eudisabilitycard.be/nl/waar-aanvragen